Takläggare | Vad du INTE bör renovera själv

Vill du hellre renovera själv än att ta in en hantverkare? Det är fullt möjligt inom de flesta renoveringsprojekt, men inte alla. Men tänk igenom och planera vad du kan göra själv och när du bör ta in expertis. Det finns vissa renoveringsprojekt där hantverkare bör prioriteras.

När badrummet ska renoveras

Ett tillfälle då hantverkare bör prioriteras är när badrummet ska renoveras. Det gäller egentligen alla rum som klassas som våtrum. Ett våtrum har nämligen betydligt högre krav gällande fuktspärrar och ytskikt än vad övriga rum har.

De som genomför en badrumsrenovering ska ha korrekt utbildning och följa de branschregler som finns. Ofta lämnas även ett våtrumsintyg som därmed påvisar vilka produkter och vilka arbetssätt som använts. Ett intyg som kan lämnas till kommande köpare av huset för att påvisa att allt skett korrekt.

Du får visserligen renovera badrummet själv men det innebär en förhöjd risk. Det är nämligen mycket noga att du följer alla gällande regler och att arbetet därmed utförs fackmannamässigt korrekt. Med andra ord att arbetet utförs i samma standard som om en fackman (hantverkare) utfört det. Hur många kan det?

När taket ska läggas om

Om en takläggare behöver anlitas för att lägga om taket eller inte beror främst på takets komplexitet. Till en omläggning av ett tak på en liten friggebod eller ett dass behövs knappast takläggare men är det ett bostadshus bör man överväga detta alternativ.

Orsaken är liknande varför hantverkare bör anlitas till våtrumsrenoveringen – kvalité. Taket är husets ”ytskikt” och därmed är det mycket viktigt att takläggningen sker på ett korrekt sätt. Att låta takläggare göra jobbet innebär därmed inte bara att man slipper göra det själv utan även att kvalitén bör bli högre.

Det finns även en ytterligare orsak till att varför takläggare bör anlitas. Det är säkerhetsaspekten. Om du lägger om ett tak själv finns inte några lagar på vilka säkerhetsdetaljer du måste använda. Till stor sannolikhet har du inte heller korrekt kunskap om hur du uppnår högst säkerhet.

Anlitas ett företag har de däremot flera säkerhetskrav på sig. Så fort som ett arbete utförs på hög höjd finns flera lagar som reglerar hur detta får ske. Takläggare har även flera olika säkerhetsprodukter som kan användas helt efter de specifika tillfällena.

När elen ska dras

När elen, golvvärmen eller jordfelsbrytaren ska installeras bör elektriker kontaktas. Det är få elinstallationer som man som privatperson får göra på egen hand. De flesta måste utföras av en auktoriserad elektriker. Eftersom det är en lag som reglerar detta får man inte göra dessa installationer förutsett att man inte har korrekt utbildning.

Är du osäker på vad du får göra, och inte får göra, besök Elsäkerhetsverkets hemsida där detta tydligt framgår. Där går det även att söka efter auktoriserade elektriker i den stad där du vill ha hjälp. Genom att söka via denna sida är man därmed säker på att få rätt kompetens. Detta istället för enbart söka på Google och förlita sig på att de som kallar sig för elektriker verkligen är det.