Orsaker till våtrumsskador

En av de vanligaste orsakerna till att villaförsäkringen behöver användas är skador i våtrum. Orsaken är framförallt att extremt små skador kan resultera i stora fuktskador. Små sprickor i andra delar av hemmet behöver inte resultera i någon renovering alls. Det finns ett par vanligare orsaker till att det uppkommer skador i våtrummet.

Ingen eller dålig lutning

När golvet läggs i ett våtrum ska detta luta så att vattnet rinner ner i golvbrunnen. Det finns regler för hur många grader som golvet ska luta. Ett fel är därmed att det är för liten lutning. Men det kan även handla om att renovering av bostadsägaren medfört att vattnet inte når brunnen. Kanske har något ställts i vägen. Då blir vattnet stående och kan lättare orsaka skador.

Rördragningar som inte är fackmannamässiga

Det kan se enkelt ut att koppla ihop rören, dra nya vägar eller byta blandare. Vissa har även den kompetens som krävs – men inte alla. Allt för många väljer att välja ”snålvägen” och gör jobbet själv istället för att betala en rörmokare. Men det kan betala sig dyrt i längden.

Det är en rekommendation att alltid låta rörmokare genomföra jobbet när det handlar om rördragningar där allt bör ske perfekt för att inte risken ska öka att det uppstår vattenskada. Om du inte vet att du har rätt kompetens – då har du det inte heller. Det finns en anledning att VVS-företag har auktorisationer för att bevisa sin kompetens.

Våtrum som inte skyddas som våtrum

Är ett badrum utan dusch ett våtrum? Är hela tvättstugan våtrum eller bara en del av den? Vad klassas som våtrum och vilket skydd behövs då?

Ett problem som kan uppstå är man inte sätter upp våtrumsspärr utifrån att man tror att det inte är våtrum. Det är ett grovt fel vilket både ökar risken för fuktskador rejält och kan innebära att ersättningsbeloppet från försäkringen kan minskas kraftigt. Det är helt enkelt inte fackmannamässigt gjort och man har inte skyddat rummet utifrån de regler som finns.

När arbeten ska utföras i badrum, tvättrum, tvättstuga och andra rum där det finns vatten tillgängligt bör rörmokare och plattsättare anlitas. Enklaste vägen är att välja ett byggföretag som har totalentreprenad. De kan avgöra vilka hantverksgrupper som behöver utföra jobb, samordna dessa och ha all kontakt med dig som beställare.

Så upptäcker du fuktskada

  • Dålig lukt
  • Fläckar
  • Sprickor

Om du är osäker på om det är en vattenskada eller inte kan du be en rörmokare komma och mäta med fuktmätare samt granska de skador som du upptäckt. Detta förutsatt att det är sprickor eller fel i rören. Är det en spricka i en kakelplatta bör en plattsättare kontaktas.

Har du fått fuktskada?

  • Minska skadan

Ring en rörmokare för att få hjälp med läckande rör så att någon mer skada inte sker. Men återställ inte skadan förrän du kontaktat försäkringsbolaget.

  • Ring försäkringsbolaget

Ring försäkringsbolaget så fort som möjligt och fråga vad de anser att du ska göra. Det är vanligt att de har samarbeten med lokala rörmokare, elektriker och snickare som därmed kommer ut och besiktar skadan. Har du redan börjat återställa skadan kan de i vissa fall behöva bryta upp detta. De behöver se skadans omfattning för att avgöra vad försäkringsbolaget ska ersätta.