4 viktiga frågor att ställa din takläggare 

I Sverige genomförs tusentals takläggningar varje år. Även om de flesta av dem går bra, så finns det några skojare som blåser husägare runtomkring i landet. Ett dåligt utfört takarbete kan bidra till  strukturella skador på byggnaden – som i värsta fall även ruinerar dig och minskar marknadsvärdet på ditt hus. Så hur kan du veta att du gör det bästa valet innan du skriver under ett kontrakt? Den här artikeln ger dig fyra viktiga frågor att ställa till din takentreprenör innan du skriver på ett kontrakt. 

Be om deras fullständiga företagsnamn och fysiska adress 

Det kan låta märkligt, men faktum är att det finns många hantverkare som enbart använder en postbox eller är registrerade i utlandet. Det är en varningsflagga om entreprenören i fråga inte har en fysisk adress. Därtill bör du i största grad undvika att välja ett företag som är utlandsregistrerat eftersom det är svårt att kontrollera att företaget är lagligt och betalar moms och skatt i deras hemland.  

Kontrollera deras försäkring 

Takentreprenörer bör ha en ansvars- och olycksfallsförsäkring för att skydda dig genom att lägga tak, de själva och deras företag i en händelse av en olycka. Själva ansvarsförsäkringen skyddar dig som husägare i det fallet att hantverkaren skadas under jobbet och ansvarsförsäkringen skyddar dig från skador som orsakas av takläggarna under reparation eller byte. Om entreprenören inte har dessa  försäkringar så kan du som fastighetsägare bli ansvarig för att ersätta eventuella personskador eller skador på byggnaden. 

Har de alla nödvändiga licenser? 

Takläggning är ett  väldigt svårt jobb och det finns mycket tekniska kunskaper som är inblandade i arbetet. Det är viktigt att se till att din takläggare är certifierad och följer branschstandarder, annars kan försäkringsbolag vägra ersättning om takläggningen är felaktigt utförd. Bra takläggare har alltid någon form av certifiering som säkerställer att hantverkaren har de kunskaper som behövs för att utföra takarbeten. Det finns olika typer av certifieringar såsom: 

  • Certifiering inom taksäkerhetTaksäkerhetskommittén har olika branschregler för taksäkerhet. Hantverkare som har en certifiering av Taksäkerhetskommittén vet hur man beträder ett tak och utför takarbeten ur ett bra säkerhetstänk. 
  • Certifiering inom heta arbeten – Vid takarbeten där det finns risker för öppna lågor eller där det sannolikt kan uppstå gnistor är det viktigt att vara certifierad för så kallade “heta arbeten”. 
  • Auktoriserade takföretag – Vissa hantverkare är även auktoriserade genom deras materialleverantörer. Detta innebär till exempel att entreprenören har genomgått en grundlig utbildning om hur man använder materialet för att maximera dess livslängd. 

Be om prisofferter från flera bolag 

Vårt sista råd är att be om offerter från flera olika företag innan du fattar några beslut. Detta har att göra med att arbetskostnad, takmaterial och tidsplan för arbetet kan variera mellan företag. Så för att undvika att betala alltför mycket bör du alltid be om prisofferter från minst tre olika takentreprenörer.