4 viktiga frågor att ställa din takläggare 

I Sverige genomförs tusentals takläggningar varje år. Även om de flesta av dem går bra, så finns det några skojare som blåser husägare runtomkring i landet. Ett dåligt utfört takarbete kan bidra till  strukturella skador på byggnaden – som i värsta fall även ruinerar dig och minskar marknadsvärdet på ditt hus. Så hur kan du veta att du gör det bästa valet innan du skriver under ett kontrakt? Den här artikeln ger dig fyra viktiga frågor att ställa till din takentreprenör innan du skriver på ett kontrakt. 

Be om deras fullständiga företagsnamn och fysiska adress 

Det kan låta märkligt, men faktum är att det finns många hantverkare som enbart använder en postbox eller är registrerade i utlandet. Det är en varningsflagga om entreprenören i fråga inte har en fysisk adress. Därtill bör du i största grad undvika att välja ett företag som är utlandsregistrerat eftersom det är svårt att kontrollera att företaget är lagligt och betalar moms och skatt i deras hemland.  

Kontrollera deras försäkring 

Takentreprenörer bör ha en ansvars- och olycksfallsförsäkring för att skydda dig genom att lägga tak, de själva och deras företag i en händelse av en olycka. Själva ansvarsförsäkringen skyddar dig som husägare i det fallet att hantverkaren skadas under jobbet och ansvarsförsäkringen skyddar dig från skador som orsakas av takläggarna under reparation eller byte. Om entreprenören inte har dessa  försäkringar så kan du som fastighetsägare bli ansvarig för att ersätta eventuella personskador eller skador på byggnaden. 

Har de alla nödvändiga licenser? 

Takläggning är ett  väldigt svårt jobb och det finns mycket tekniska kunskaper som är inblandade i arbetet. Det är viktigt att se till att din takläggare är certifierad och följer branschstandarder, annars kan försäkringsbolag vägra ersättning om takläggningen är felaktigt utförd. Bra takläggare har alltid någon form av certifiering som säkerställer att hantverkaren har de kunskaper som behövs för att utföra takarbeten. Det finns olika typer av certifieringar såsom: 

 • Certifiering inom taksäkerhetTaksäkerhetskommittén har olika branschregler för taksäkerhet. Hantverkare som har en certifiering av Taksäkerhetskommittén vet hur man beträder ett tak och utför takarbeten ur ett bra säkerhetstänk. 
 • Certifiering inom heta arbeten – Vid takarbeten där det finns risker för öppna lågor eller där det sannolikt kan uppstå gnistor är det viktigt att vara certifierad för så kallade “heta arbeten”. 
 • Auktoriserade takföretag – Vissa hantverkare är även auktoriserade genom deras materialleverantörer. Detta innebär till exempel att entreprenören har genomgått en grundlig utbildning om hur man använder materialet för att maximera dess livslängd. 

Be om prisofferter från flera bolag 

Vårt sista råd är att be om offerter från flera olika företag innan du fattar några beslut. Detta har att göra med att arbetskostnad, takmaterial och tidsplan för arbetet kan variera mellan företag. Så för att undvika att betala alltför mycket bör du alltid be om prisofferter från minst tre olika takentreprenörer. 

Continue Reading →

Renovera sitt hus själv – detta ska du tänka på 

Om du planerar att renovera ditt hus är det många detaljer du behöver gå igenom när du ska boka takläggningstjänster i Stockholm. Om du dessutom väljer att utföra hela renoveringen på egen hand är planeringen ytterst viktig för att du ska uppnå det resultat du önskar. Det är viktigt att du funderar på hur du värdesätter din tid innan du bestämmer dig för att renovera helt själv. Tid är pengar och att lägga din tid på att renovera är ingen tid du kommer få tillbaka. Om du tycker renovering är roligt och har mycket tid till övers kan du spara mycket pengar på att renovera på egen hand. Se till att du vänder och vrider på alla för- och nackdelar innan du kommer till det beslutet, så du inte ångrar dig halvvägs igenom renoveringen. 

Skriv listor 

Som amatör är det lätt att ta för mycket frihet och höfta sig igenom hela renoveringsprocessen. Det är ditt hus och ditt projekt, så självklart får du lägga upp det precis som du vill. Du kan dock komma att ångra dig bittert om du inte planerar noggrant och detaljerat från början. Det blir svårare att hålla budgeten, hålla planeringen och bli klar inom avsedd tidsram om du inte planerar ordentligt. I planeringsfasen är listor din bästa vän. Genom att skriva listor missar du inga viktiga detaljer och du får en översikt på allt som ska göras och allt du behöver. Skriv listor på alla verktyg och allt material du behöver. Om du missar denna detalj kan det bli en och annan vända till byggvaruhuset vilket kommer kräva mycket tid. Om du planerar en mer omfattande renovering bör du även tänka på att det är vissa moment du inte får göra själv som lekman. Rördragning och avancerat elarbete behöver du lämna till fackmän då det kan innebära stora säkerhetsrisker att utföra det själv. 

 

Vad kan man göra som lekman? 

Du kan spara mycket pengar på att renovera själv, förutsatt att du läser på innan du påbörjar varje moment. I princip all slags ytskiktsrenovering kan de allra flesta göra på egen hand. Ytskikt i våtrum bör du dock vara försiktig med då det är viktigt att fuktskyddet blir heltäckande för att du ska slippa fuktskador. När du lägger upp din tidsplanering bör du ta hänsyn till att det troligtvis kommer ta längre tid för dig att utföra vissa moment än för en fackman. Om du exempelvis aldrig tapetserat om förut bör du räkna med att arbetet kommer gå långsamt till en början. Det tar tid att lära sig, framförallt om du vill att resultatet ska bli perfekt. Avsett därför tillräckligt mycket tid för alla moment du är nybörjare på för att slippa bryta tidsplanen. 

 

Continue Reading →

Vad kostar det att anlita en flyttfirma?

Om ni är på väg att flytta och har bestämt er för att ta hjälp av en flyttfirma kan det vara bra att ta in flera offerter. Det finns många faktorer utöver priset som är viktiga för en bra genomförd flytt men här går vi igenom hur ni kan tänka kring prislappen.

När ni tar in offerter kommer ni möta några olika sätt att beräkna priset, bland annat:

 • Fast pris per kvadratmeter
 • Timpris för hela flytten
 • Timpris per person och bil

 

Fast pris

En flyttfirma som erbjuder fast pris per kvadratmeter har antagligen ganska många uppdrag. De sparar tid för dig som kund eftersom du vet direkt vad det kostar att flytta. De sparar tid för sig själva som slipper uppskatta tidsåtgång och förhandla om priser. Nackdelen är att ni inte vet om ni får ett bra eller dåligt pris. En flytt kan ta tre eller åtta timmar beroende på hur stort bohaget är och hur förutsättningarna är med hiss och liknande.

Ett vanligt fast pris

Många gånger får man höra siffran 100 kr per kvadratmeter som fast pris. Det baseras på att ni inte har några tunga och svårflyttade saker som exempelvis ett piano. I det priset bör det ingå två flyttgubbar och en medelstor lastbil. Efter rutavdrag landar kostnaden i många fall runt 70 kr per kvadratmeter. En villa på 200 kvadrat kostar då 14.000 kr inklusive moms och efter rot.

Timpris för hela flytten

En flyttfirma som erbjuder ett timpris för hela flytten gör det enkelt för både er och sig själva. De räknar in två personer för att flytta och en medelstor bil och sen kostar det från att de kommer till er dörr tills att de lossat vid nya huset. Om du behöver en riktigt stor lastbil kommer priset per timme bli högre då bilen kostar med pengar.

Vanligt timpris

Ett vanligt timpris för att få hjälp av både två flyttgubbar och en medelstor bil ligger någonstans runt 900 till 1200 kr per timme för en flyttfirma Göteborg inklusive moms. Priset varierar beroende på stad, beläggningsgrad hos din flyttfirma och en del andra faktorer.

Exempel

Tar det exempelvis 12 timmar att flytta en villa på 200 kvadratmeter blir kostnaden som mest 1200×12 vilket blir 14.400 kr. beroende på vad bilen kostar blir det ett rutavdrag vilket drar ner kostnaden något. Även om flytten skulle ta väldigt lång tid är det stor skillnad på 14-15.000 kr före rot mot 20.000 kr före rot som det kostade med fast pris.

Timpris per person och bil

Det finns en och annan flyttfirma som kommer räkna priset uppdelat för varje person som flyttar och för bilen. I slutändan blir det ungefär samma prislapp som när de bakar ihop priset. Anledningen kan vara att de vill visa att varje flyttgubbe kostar minst 300 kr per timme inklusive moms som är en slags minimum i branschen. Det kan också bero på andra saker som att de vill visa vilket priset blir beroende på vilken storlek som behövs på flyttbilen.

Continue Reading →

Orsaker till våtrumsskador

En av de vanligaste orsakerna till att villaförsäkringen behöver användas är skador i våtrum. Orsaken är framförallt att extremt små skador kan resultera i stora fuktskador. Små sprickor i andra delar av hemmet behöver inte resultera i någon renovering alls. Det finns ett par vanligare orsaker till att det uppkommer skador i våtrummet.

Ingen eller dålig lutning

När golvet läggs i ett våtrum ska detta luta så att vattnet rinner ner i golvbrunnen. Det finns regler för hur många grader som golvet ska luta. Ett fel är därmed att det är för liten lutning. Men det kan även handla om att renovering av bostadsägaren medfört att vattnet inte når brunnen. Kanske har något ställts i vägen. Då blir vattnet stående och kan lättare orsaka skador.

Rördragningar som inte är fackmannamässiga

Det kan se enkelt ut att koppla ihop rören, dra nya vägar eller byta blandare. Vissa har även den kompetens som krävs – men inte alla. Allt för många väljer att välja ”snålvägen” och gör jobbet själv istället för att betala en rörmokare. Men det kan betala sig dyrt i längden.

Det är en rekommendation att alltid låta rörmokare genomföra jobbet när det handlar om rördragningar där allt bör ske perfekt för att inte risken ska öka att det uppstår vattenskada. Om du inte vet att du har rätt kompetens – då har du det inte heller. Det finns en anledning att VVS-företag har auktorisationer för att bevisa sin kompetens.

Våtrum som inte skyddas som våtrum

Är ett badrum utan dusch ett våtrum? Är hela tvättstugan våtrum eller bara en del av den? Vad klassas som våtrum och vilket skydd behövs då?

Ett problem som kan uppstå är man inte sätter upp våtrumsspärr utifrån att man tror att det inte är våtrum. Det är ett grovt fel vilket både ökar risken för fuktskador rejält och kan innebära att ersättningsbeloppet från försäkringen kan minskas kraftigt. Det är helt enkelt inte fackmannamässigt gjort och man har inte skyddat rummet utifrån de regler som finns.

När arbeten ska utföras i badrum, tvättrum, tvättstuga och andra rum där det finns vatten tillgängligt bör rörmokare och plattsättare anlitas. Enklaste vägen är att välja ett byggföretag som har totalentreprenad. De kan avgöra vilka hantverksgrupper som behöver utföra jobb, samordna dessa och ha all kontakt med dig som beställare.

Så upptäcker du fuktskada

 • Dålig lukt
 • Fläckar
 • Sprickor

Om du är osäker på om det är en vattenskada eller inte kan du be en rörmokare komma och mäta med fuktmätare samt granska de skador som du upptäckt. Detta förutsatt att det är sprickor eller fel i rören. Är det en spricka i en kakelplatta bör en plattsättare kontaktas.

Har du fått fuktskada?

 • Minska skadan

Ring en rörmokare för att få hjälp med läckande rör så att någon mer skada inte sker. Men återställ inte skadan förrän du kontaktat försäkringsbolaget.

 • Ring försäkringsbolaget

Ring försäkringsbolaget så fort som möjligt och fråga vad de anser att du ska göra. Det är vanligt att de har samarbeten med lokala rörmokare, elektriker och snickare som därmed kommer ut och besiktar skadan. Har du redan börjat återställa skadan kan de i vissa fall behöva bryta upp detta. De behöver se skadans omfattning för att avgöra vad försäkringsbolaget ska ersätta.

 

 

 

Continue Reading →

Takläggare | Vad du INTE bör renovera själv

Vill du hellre renovera själv än att ta in en hantverkare? Det är fullt möjligt inom de flesta renoveringsprojekt, men inte alla. Men tänk igenom och planera vad du kan göra själv och när du bör ta in expertis. Det finns vissa renoveringsprojekt där hantverkare bör prioriteras.

När badrummet ska renoveras

Ett tillfälle då hantverkare bör prioriteras är när badrummet ska renoveras. Det gäller egentligen alla rum som klassas som våtrum. Ett våtrum har nämligen betydligt högre krav gällande fuktspärrar och ytskikt än vad övriga rum har.

De som genomför en badrumsrenovering ska ha korrekt utbildning och följa de branschregler som finns. Ofta lämnas även ett våtrumsintyg som därmed påvisar vilka produkter och vilka arbetssätt som använts. Ett intyg som kan lämnas till kommande köpare av huset för att påvisa att allt skett korrekt.

Du får visserligen renovera badrummet själv men det innebär en förhöjd risk. Det är nämligen mycket noga att du följer alla gällande regler och att arbetet därmed utförs fackmannamässigt korrekt. Med andra ord att arbetet utförs i samma standard som om en fackman (hantverkare) utfört det. Hur många kan det?

När taket ska läggas om

Om en takläggare behöver anlitas för att lägga om taket eller inte beror främst på takets komplexitet. Till en omläggning av ett tak på en liten friggebod eller ett dass behövs knappast takläggare men är det ett bostadshus bör man överväga detta alternativ.

Orsaken är liknande varför hantverkare bör anlitas till våtrumsrenoveringen – kvalité. Taket är husets ”ytskikt” och därmed är det mycket viktigt att takläggningen sker på ett korrekt sätt. Att låta takläggare göra jobbet innebär därmed inte bara att man slipper göra det själv utan även att kvalitén bör bli högre.

Det finns även en ytterligare orsak till att varför takläggare bör anlitas. Det är säkerhetsaspekten. Om du lägger om ett tak själv finns inte några lagar på vilka säkerhetsdetaljer du måste använda. Till stor sannolikhet har du inte heller korrekt kunskap om hur du uppnår högst säkerhet.

Anlitas ett företag har de däremot flera säkerhetskrav på sig. Så fort som ett arbete utförs på hög höjd finns flera lagar som reglerar hur detta får ske. Takläggare har även flera olika säkerhetsprodukter som kan användas helt efter de specifika tillfällena.

När elen ska dras

När elen, golvvärmen eller jordfelsbrytaren ska installeras bör elektriker kontaktas. Det är få elinstallationer som man som privatperson får göra på egen hand. De flesta måste utföras av en auktoriserad elektriker. Eftersom det är en lag som reglerar detta får man inte göra dessa installationer förutsett att man inte har korrekt utbildning.

Är du osäker på vad du får göra, och inte får göra, besök Elsäkerhetsverkets hemsida där detta tydligt framgår. Där går det även att söka efter auktoriserade elektriker i den stad där du vill ha hjälp. Genom att söka via denna sida är man därmed säker på att få rätt kompetens. Detta istället för enbart söka på Google och förlita sig på att de som kallar sig för elektriker verkligen är det.

 

Continue Reading →